Introductie

Met onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van thermisch verzinken, hebben we in 2005
BKS B.V. opgericht. Wij bouwen nieuwe installaties, maar ook renovatie of uitbreiding van uw huidige
installatie is mogelijk. Natuurlijk streven we kwaliteit na. Daarnaast ligt onze kracht in de flexibele
opstelling van onze mensen en onze 24-uurs bereikbaarheid.

Maatwerk in onderhoud

Onze primaire taak is er voor te zorgen dat de diverse machines en installaties binnen uw
organisatie in goede staat zijn en blijven.U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld verzinkovens,
drogers en (in)directe verwarmingssystemen. Indien mogelijk zorgen we er voor dat zij beter en
efficiënter gaan werken. Wij adviseren onze relaties om minimaal één maal per jaar een functionele
controle uit te laten voeren. Indien gewenst in combinatie met het verrichten van (preventief)
onderhoud aan productiemachines en installaties. Het is mogelijk om hiervoor een
onderhoudscontract af te sluiten. Wij kunnen u vrijblijvend een kostenopgave doen toekomen.

Wij bieden zeer specialistische kennis op het gebied van verwarmingssystemen.
Wij kunnen daardoor voor elke specifieke klant altijd de juiste oplossing bieden, uitwerken en
implementeren. Fijn voor u, want daarmee kunt u het rendement van uw productie veiligstellen én
waar mogelijk zelfs verbeteren.

Meer informatie

Hebt u vragen? Of een probleem met een van uw installaties? Wilt u uw installatie renoveren of
wellicht vernieuwen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via 0485-31 69 32.
Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar.